Oznakowanie CE

oznakowanie ce
2017-06-02

Informujemy, iż firma Marxus jako producent rolet zewnętrznych spełniający określone kryteria jakościowe w produkcji rolet. Dzięki temu otrzymaliśmy możliwość oznakowania naszych wyrobów znakiem CE., oraz wystawiania Dekalracji Zgodnosći.

Znak ten gwarantuje spełnienie wymagań dyrektyw dotyczących wyrobów budowlanych jakimi są rolety zewnętrzne.